Undertaking Specific Parameters voor bepaling van het Premie en Reserve risico

  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+
By Niels van der Laan , Wouter Klaassen, Peter Franken | 25 April 2012
De kapitaalsvereiste onder Solvency II wordt bij gebruik van het standaardmodel voor het premie en reserve risico voor schadeverzekeraars berekend op basis van een model met vaste parameters per productsegment. Dit betekent dat het aan te houden kapitaal bij gebruik van deze standaard parameters niet afhankelijk is van het daadwerkelijke verzekeringstechnische risico dat de verzekeraar loopt in het betreffende productsegment. Met het gebruik van Undertaking Specific Parameters (USP’s) kan aan deze beperking van het standaard model in zekere mate tegemoet worden gekomen. De bepaling van de USP’s geeft inzicht in het verzekeringstechnische risico en maakt daarmee een onlosmakelijk onderdeel uit van de vereisten onder de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) die een verzekeraar in het kader van Solvency II moet uitvoeren. Het Verbond van Verzekeraars adviseert verzekeraars de ORSA minimaal één keer per jaar uit te voeren.